Andligt självmord

Notering: 

Maktspråk ännu en gång. Martinus Institut (MI) har 2013-05-23 i ett mail krävt att vi tar bort de 5 privata bandupptagningar av Martinus föredrag och frågestunder som vi haft på vår webbsida. Trots att det är mycket tvivelaktigt om de har den juridiska rätten att bestämma över dessa, enligt de advokater vi och andra har rådfrågat. Från MI kan ingen få ett korrekt juridiskt bindande svar, fast flera har försökt. Då vi inte vill riskera att få en stämning på halsen har vi nu stängt ner ljudfilerna, men lämnat kvar sammanfattningen av innehållet. Denna har vi själva skrivit, så den kan de inte konfiskera. Hoppas att du, käre läsare, ändå kan få något utbyte av detta fragment som återstår av upptagningen.

Beskrivning: 

Martinus talar om alla de sätt som det går att nedbryta sin normala hälsa på. Med ”andligt självmord” menar han en genom många liv pågående nedbrytning av de normala andliga funktionerna som ligger till grund för både normalt fysiskt och psykiskt liv.

Han inleder med en genomgång av hur grundenergierna (instinktenergi, tyngdenergi, känsloenergi, intelligensenergi, intuitionsenergi och minnesenergi) bygger upp vår organism och utlöses med olika styrka. Han förklarar att bara den mineraliska materien (naglar, hår skelett) är helt fysiskt, dvs. utan medvetande. Det går att klippa i denna utan att det känns. All annan materia i kroppen är genomstrålad av andliga energier, som gör att där finns medvetande. Han säger t.ex. att ”den fysiska världen upphör på näthinnan”, därefter övergår den till andlig form och kan registreras som en upplevelse av ett levande väsen. En kamera har också ett slags ”näthinna” i sina optiska komponenter men den kan inte uppleva något.

Han kommer vidare in på droger och laster som i särskilt grad förstör de andliga organen, då de utgörs av starka psykiska energier. Det är därför de kan skapa sådana starka ”syner” och andra starka mentala upplevelser.

Cancer är en slags kulmination av nedbrytning om den leder till döden, men Martinus säger också att det inte slutar här. Om t.ex. en lungcancer har gått så långt att den leder till den fysiska döden, kommer denna människas normala andningsorgan (lungorna) att vara påverkade i nästa inkarnation så att en normal andningsfunktion inte längre är möjlig.

Barn som har svårt att hänga med i skolan kan ha sin orsak i tidigare livs utsvävningar som brutit ner hjärnan, som i värsta fall visar sig som efterblivenhet eller sinnesslöhet.

Varje tanke påverkar ett särskilt organismområde.

Missbruk av t.ex. alkohol och droger skapar en avtrubbning, så att det behövs starkare och starkare ämnen för att bli till tillfredsställelse. Detta leder längre och längre ner i nedbrytningen av kropp och själ. På samma sätt leder sexuella utsvävningar till ett behov av starkare och starkare påverkningar så att människorna blir till lustmördare och pedofiler för att få den spänning som krävs för att bli tillfredsställda. Även väsen som misshandlar andra som inte gjort dem något är ett uttryck för detta ökade behov av spänning, och inte nödvändigtvis att de är primitivt utvecklade.

Lösningen på hela detta problemkomplex, som Martinus sammanfattar med begreppet ”andligt självmord”, är att börja förstå att hela det omgivande universum är uttryck för en levande Gudoms logiska skapelse och plan. Därefter att själv bli till denna Gudoms avbild och vara till gagn, glädje och välsignelse för allt man kommer i beröring med.

 

Nyckelord: droger, alkohol, grundenergier, missbruk, köttätande, organ, cancer, reinkarnation, sinnesslöhet, nedbrytning, pyromani, lustmord, kärlek, Gudomen, andlig vetenskap

Årtal: 
Okänt