Blogg för Marja

Posted By Marja läs mer

Martinus om framtidens kraft - fri energi

jun
28

Pia Hellertz har skrivit en recension om ”Det levande vattnet - En bok om österrikaren Victor  Schauberger och en ny teknik för att rädda vår livsmiljö” av Olof Alexandersson (1981)

Det är intressant det som Schauberger och kirurgen Leon Manteuffel har menat att blodet inte pumpas av hjärtat utan har en egen funktion och egna rörelsekrafter i likhet med vattnet:

Posted By Marja läs mer

Arbetsklimatet allt tuffare - Tig och lyd!

maj
20

I sin bok ”De levande väsendenas odödlighet” kapitel 9 skriver Martinus att mänskligheten befinner sig i ilfart på väg mot diktatur:

Posted By Marja läs mer

Om organtransplantation

maj
19

Vid ett rådsmöte 1971 har Martinus framfört tankar angående ämnet "Dödskriterier":

1. Människan bör dö när det inte längre finns naturliga livsmöjligheter för henne.

2. Det är olyckligt för livet i den andliga världen att hålla liv i en kropp utöver möjligheterna för den att kunna återvinna de naturliga livsmöjligheterna i rimlig grad.

3. De nuvarande metoderna att hålla liv i t.ex. en fullständig hjärnskadad person, används i överdriven utsträckning.

Posted By Marja läs mer

Massivt vetenskapligt stöd för att köttkonsumtion ger cancer - Veganism ger 8 gånger mer motståndskraft mot

maj
19

 

”Köttätning är nedbrytande för den mänskliga organismen”, skriver Martinus och fortsätter:

Posted By Marja läs mer

Ny engelsk Martinus-sida: The New Spiritual Science

maj
18

The New Spiritual Science — The Cosmology of Martinus
En ny fin engelskspråkig hemsida av danskfödda Else Byskov, författare till fem böcker om Martinus andliga vetenskap.

Introduktionsvideo (finns även på vår hemsida under fliken video)

Fler videos
 

Posted By Marja läs mer

Flera kända orsaker till muncancer som ökar i vår tid

maj
18

Jag har arbetat 28 år inom tandvården och ett halvår på tandkirurgi där man bl.a. gjorde ansiktsproteser till dem som fått kinder och läppar bortopererade p.g.a. cancer i munhålan.

De flesta känner väl idag till om de vanligaste orsakerna till muncancer vilka är rökning och alkoholkonsumtion. Men att oralsex skulle vara en orsak till ökad muncancer är det få som känner till.
Kända orsaker till muncancer är alltså:

  1. Tobak (även snus som ger slemhinneförändringar)
  2. Alkohol
  3. Oralsex (HPV virus)

Från Cancerfonden.se informationssida:

Posted By Marja läs mer

Rättsprocessen i ny situation 2016-05-03

maj
16

Rättsprocessen har hamnat i en ny situation. Den undersökning som nu ligger hos  danska Erhvevsstyrelsen (Det centrala verksamhetsregistret) har visat på att rådet kanske inte var lagligt fulltaligt när de lade in en ansökan om rättssak mot Fyrklövern. Här en översättning av Processkrift D 2016-05-03:

Posted By Marja läs mer

Angående Jes Arbovs skrivelse till MI om rättsprocesen

maj
08

Med anledning av den pågående rättsprocessen har Jes Arbov skrivit ett öppet brev till rådet för MI 2016-05-07:

"Martinus har eksplicit forpligtet rådet til at følge analyserne i Det Tredie Testamente, og rådsmedlemmerne er forpligtet til at acceptere Strukturen for at kunne sidde i rådet."

Posted By Marja läs mer

Forts. av Institutets lagar från 1982 som skall gälla och följas av rådet

apr
27

 

Syftet med bandupptagningarna vid rådsmötena där Martinus deltog mellan 1965-1981 (1974-1981 blev upptagna på band) var att de skulle vara ett underlag och rättesnöre för rådet hur de i framtiden skulle förhålla sig till Martinus vilja och bestämmelser.

"Vi har en Struktur, som enhver må indrette sig efter, eller forlade (lämna) arbejdet. Vil man deltage i skabelsen af den nye verdenskultur, er man velkommen under de vilkår, som kommer til udtryk i Bogen." (Strukturen 22/01 1974)

Ur Martinus Instituts lagar kan man läsa:

Posted By Marja läs mer

Sidor

Subscribe to RSS - Blogg för Marja

Prenumerera på nyheter via RSS

Om du vill prenumerera på senast gjorda uppdateringar kan du klicka på denna ikon

 längst ner på någon av nedanstående sidor. Du skapar då en prenumeration på respektive ämne i portalen.

Blogg   Alla artiklar   Video   Bandföredrag   Vegetariskt   Hälsa & skönhet   Exempel från Outlook hur det fungerar >>