Blogg för Marja

Ny uteslutning av studiegruppdeltagare av rådet för MI

okt
18

Uppdaterad lista med ny avstängning av Ingrid Holck som granskat ändringarna i Martinus Instituts stadgar. Hon blev avstängd från all kursverksamhet och får inte ens beträda Institutets områden vare sig på Martinus Institutet på Mariendalsvej i Köpenhamn eller på Centret i Klint. Läs mer om skälet m.m.

Sakens historia - Avskedanden genom åren av medarbetare på Martinus Institut

Posted By Marja läs mer

Om de fem härskarteknikerna av Berit Ås

okt
12

Information och synligörelse av DE FEM HÄRSKARTEKNIKERNA - eller det mentala klimatet bland många av dagens män

När kvinnor/tjejer börjar agera mer maskulint och utåtriktat, uttrycka sina egna åsikter eller säga ifrån i det patriarkala samhället är det vanligt att man möter starka reaktioner från omgivningen.
En del håller med dig och tycker det är modigt och bra att du säger ifrån. Andra blir provocerade. Kanske blir du angripen på ett sätt som är svårt att bemöta.

Posted By Marja läs mer

Våldtäkter förebyggs bäst med jämställdhet och feminism!

okt
11

Våldtäkter förebyggs bäst med jämställdhet och feminism!

Posted By Marja läs mer

Inuiter varnar för klimatförändringar, jordklotet har tippat menar de

sep
24

Detta kunde man läsa och se en video om i en FB-grupp som jag deltar i:

Posted By Marja läs mer

Vad är sanning?

sep
11

Frågan som ofta ställs i diskussioner är: VAD ÄR SANNING? Och ofta får man

sig en gliring om att du skall inte tro att du är den enda som vet sanningen, utan det finns många sanningar. Men kan det finnas många sanningar om en och samma sak. Nej, säger logiken.

Posted By Marja läs mer

Utvecklingen av vår kosmiska eller psykiska hjärna

sep
05

Det är inte genom ritualer, sakrament, avgudadyrkan, yoga, meditation, gamla konstlade andliga övningar och gamla trosreligioner som vi kommer vidare i utveckling. Man behöver nämligen uppöva sin kosmiska hjärna så att den kan ta emot de oerhörda krafter som kommer med kosmiska glimtar och till sist med permanent kosmiskt medvetande.

Posted By Marja läs mer

Vandringssägen om Martinus, och svar på dem

aug
29

På en FB-sida har man tagit upp vandringssägen som valsar runt bland kosmologi-intresserade som man kallar för hadither. Citat: ”Haditherna utmärks alltså av att det inte existerar någon primärkälla, dvs Martinustext eller Martinusföredrag, bakom händelserna. Däremot kan haditherna ha nämnts i andra skrivna källor, exempelvis av Per Thorell, Per Bruus Jensen, m.fl.). Eller också finns de omskrivna av Martinus, men undertecknad har ej tagit del av dessa texter.
Hur som helst finns behovet av att utreda källorna.

Posted By Marja läs mer

Gammalt Martinusbrev som mall för MI:s avskedanden av kritiker

aug
08

Med anledning av Martinus Instituts utlagda Martinusbrev som de anser stödjer deras egna avvisningar av medarbetare som kritiserar/kritiserat deras förehavanden har jag gjort en kort sammanfattning av brevet på svenska och det jag upplever är innebörden i det.

Posted By Marja läs mer

Man kan inte förutspå när det 3:e världskriget börjar...varför?

aug
02

Det finns ett syfte med att man inte kan förutspå 3:e världsvärldskriget vare sig man är världsåterlösare eller inte, för den skall komma som en ”tjuv om natten” och "ingen får veta dagen eller timmen" när detta skall ske.:

DEV 4, 44.3 och 44.4:

Posted By Marja läs mer

Martinus om esperanto som framtidens gemensamma språk

aug
02

Har Martinus konkret pekat på esperanto som det kommande världsspråket?

Posted By Marja läs mer

Sidor

Subscribe to RSS - Blogg för Marja

Prenumerera på nyheter via RSS

Om du vill prenumerera på senast gjorda uppdateringar kan du klicka på denna ikon

 längst ner på någon av nedanstående sidor. Du skapar då en prenumeration på respektive ämne i portalen.

Blogg   Alla artiklar   Video   Bandföredrag   Vegetariskt   Hälsa & skönhet   Exempel från Outlook hur det fungerar >>