Blogg för Marja

Den rätta inställningen till ödmjukhet – respekt för verklig fullkomning

nov
18

Det är många – även bland dem som menar sig studera den andliga vetenskapen - som gärna svänger sig med ordet ”ödmjukhet”. Ofta i samband med konflikter om tolkningsfrågor i DTT. Man menar att vi skall inta en mer ödmjuk inställning i diskussionerna. Jag har ofta ställt mig frågan: MOT VEM menar man då? För den ende man borde ställa sig ödmjuk inför är ju sakkunskapen själv: MARTINUS.
Ödmjukhet och mognad innebär ju inte att man skall tro på allt och alla ofullkomliga på ens väg utan urskillning. Ödmjukhet betyder att man skall se VEM som har den fullkomligaste kunskapen.

Posted By Marja läs mer

Om Edward Snowden och hans samvetes ljusstod

nov
10

I förrgår var vi och såg Oliver Stones intressanta film om Snowden. Det var en stark film om kärlek och att följa sitt samvete och sin ljusstod som Martinus kallat det när man följer sin moral.
Enligt Livets Bog har inte djur eller fullkomliga människor dåligt samvete. Varför?
Jo, djur följer de kosmiska morallagarna – dödar för att leva, för annars skulle de själva dö – och den kosmiskt medvetne följer de kosmiska lagarna naturligt genom att vara ett moraliskt geni. De gör alltid det minst onda i varje situation. Inget dåligt samvete alltså.

Posted By Marja läs mer

Ny uteslutning av studiegruppdeltagare av rådet för MI

okt
18

Uppdaterad lista med ny avstängning av Ingrid Holck som granskat ändringarna i Martinus Instituts stadgar. Hon blev avstängd från all kursverksamhet och får inte ens beträda Institutets områden vare sig på Martinus Institutet på Mariendalsvej i Köpenhamn eller på Centret i Klint. Läs mer om skälet m.m.

Sakens historia - Avskedanden genom åren av medarbetare på Martinus Institut

Posted By Marja läs mer

Om de fem härskarteknikerna av Berit Ås

okt
12

Information och synligörelse av DE FEM HÄRSKARTEKNIKERNA - eller det mentala klimatet bland många av dagens män

När kvinnor/tjejer börjar agera mer maskulint och utåtriktat, uttrycka sina egna åsikter eller säga ifrån i det patriarkala samhället är det vanligt att man möter starka reaktioner från omgivningen.
En del håller med dig och tycker det är modigt och bra att du säger ifrån. Andra blir provocerade. Kanske blir du angripen på ett sätt som är svårt att bemöta.

Posted By Marja läs mer

Våldtäkter förebyggs bäst med jämställdhet och feminism!

okt
11

Våldtäkter förebyggs bäst med jämställdhet och feminism!

Posted By Marja läs mer

Inuiter varnar för klimatförändringar, jordklotet har tippat menar de

sep
24

Detta kunde man läsa och se en video om i en FB-grupp som jag deltar i:

Posted By Marja läs mer

Vad är sanning?

sep
11

Frågan som ofta ställs i diskussioner är: VAD ÄR SANNING? Och ofta får man

sig en gliring om att du skall inte tro att du är den enda som vet sanningen, utan det finns många sanningar. Men kan det finnas många sanningar om en och samma sak. Nej, säger logiken.

Posted By Marja läs mer

Utvecklingen av vår kosmiska eller psykiska hjärna

sep
05

Det är inte genom ritualer, sakrament, avgudadyrkan, yoga, meditation, gamla konstlade andliga övningar och gamla trosreligioner som vi kommer vidare i utveckling. Man behöver nämligen uppöva sin kosmiska hjärna så att den kan ta emot de oerhörda krafter som kommer med kosmiska glimtar och till sist med permanent kosmiskt medvetande.

Posted By Marja läs mer

Vandringssägen om Martinus, och svar på dem

aug
29

På en FB-sida har man tagit upp vandringssägen som valsar runt bland kosmologi-intresserade som man kallar för hadither. Citat: ”Haditherna utmärks alltså av att det inte existerar någon primärkälla, dvs Martinustext eller Martinusföredrag, bakom händelserna. Däremot kan haditherna ha nämnts i andra skrivna källor, exempelvis av Per Thorell, Per Bruus Jensen, m.fl.). Eller också finns de omskrivna av Martinus, men undertecknad har ej tagit del av dessa texter.
Hur som helst finns behovet av att utreda källorna.

Posted By Marja läs mer

Gammalt Martinusbrev som mall för MI:s avskedanden av kritiker

aug
08

Med anledning av Martinus Instituts utlagda Martinusbrev som de anser stödjer deras egna avvisningar av medarbetare som kritiserar/kritiserat deras förehavanden har jag gjort en kort sammanfattning av brevet på svenska och det jag upplever är innebörden i det.

Posted By Marja läs mer

Sidor

Subscribe to RSS - Blogg för Marja

Prenumerera på nyheter via RSS

Om du vill prenumerera på senast gjorda uppdateringar kan du klicka på denna ikon

 längst ner på någon av nedanstående sidor. Du skapar då en prenumeration på respektive ämne i portalen.

Blogg   Alla artiklar   Video   Bandföredrag   Vegetariskt   Hälsa & skönhet   Exempel från Outlook hur det fungerar >>