Blogg för Marja

Tips! Nytt löneparadis för kvinnor! :-)

jan
02

Kanske man skulle ha en isländsk kvinnlig moderator på ett Martinusforum? För Island toppar jämställdhetsligan i Norden! Finnen har nämligen sagt nej till alla erbjudanden smiley! Hon vet ju av egen erfarenhet varför något sådant skulle urarta ganska snart på de mansdominerade starkt enpoliga maskulina forumen! Men hur kommer det sig att danskarna hamnar på femte plats?

Posted By Marja läs mer

Beskydd i vissa situationer måste ske genom maktutövning

dec
16

Som vårt samhälle ser ut nu, kan rättsväsendet inte beskydda kvinnor från sexövergrepp. Det kan man förstå av den massiva vittneshögen som metoo-revolutionen visat på.

Posted By Marja läs mer

Män har fem olika sätt att hantera jämställdhet

dec
14

Män har fem olika sätt att hantera jämställdhet. Identifiera vilket förhållningssätt du och dina manliga vänner/ovänner, chefer och kollegor har.
Forskaren Pia Höök beskriver i avhandlingen "Stridspiloter i vida kjolar" männens olika förhållningssätt så här:

Posted By Marja läs mer

Metoo - sett utifrån den andligtvetenskapliga tolkningen

nov
28

#metoo!

Jag levde sambo i tre år i början av 80-talet med en man som visade sig ha stora maktbehov och vilja till kontroll över sin omgivning. 
Han var klinikchef på min arbetsplats, fritidspolitiker och en otroligt charmerande man - utåt. 
Men i hemmet förvandlades Dr. Jekyll efter en tid till Mr. Hyde. Hans vilja och ord var lag. Min energi gick ständigt åt till att pejla in hans sinnesstämningar från ena stunden till en annan. Den kunde växla från lugn till ilsken på en sekund. Varför? Det gick inte att utröna.

Posted By Marja läs mer

Martinusforum som saknar tydlig koppling till den andliga vetenskapen

nov
23

Det är inte genom ritualer, sakrament, avgudadyrkan, yoga, meditation, andningstekniker, qigong, reiki, gamla konstlade andliga övningar och gamla trosreligioner som vi kommer vidare i utveckling.

Posted By Marja läs mer
Posted By Marja läs mer

Nytt veganskt- och vegetariskt pålägg i affärerna!

sep
08

Det händer mycket intressant på den vegetariska matfronten nu! yessmiley

Posted By Marja läs mer

Om islamistisk kvinnosyn

jun
14

Eftersom jag kommer från det feminina hållet har jag mest intresserat mig för de gamla religiösa ledarnas och deras patriarkala efterföljares kvinnosyn.
Ingen av de tidigare religiösa ledarna som Buddha eller Muhammed verkar ha varit upplysta, invigda eller haft kosmiskt medvetande i ordens rätta bemärkelse, utom Jesus, det framgår här i citatet från LB 6 st, 2139. Det har räckt med en eller några kosmiska glimtar:

Posted By Marja läs mer

Det pågår ett världsomspännande religionskrig, ett allas krig mot alla!

jun
08

Det pågår ett världsomspännande religionskrig, ett "allas krig mot alla", som Martinus kallar det. Och det är inte bara muslimer, som det ständigt debatterats om i olika media som för krig mot de "otrogna". Förföljelserna av kristna pågår även intensivt i buddhistiska länder som Burma, Bhutan och Sri Lanka, kunde vi alldeles nyligen se i ett svenskt reportage som heter "Korrespondenterna". Buddistiska munkar intervjuades i reportaget och de ser kristendomen som ett hot mot den nationella identiteten, och blåser ständigt upp hätska stämningar mot de kristna.

Posted By Marja läs mer

Om barns kontakt med den andliga världen

maj
13

Jag hittade en gång något intressant i månadsbladet från Livets Bogs Bureau daterat oktober 1944. Det är Erik Gerner Larsson som skriver:

"Under en af de Vandringer i Naturen som Martinus og jeg særlig/speciellt i vort Venskabs første Periode havde saa rig Lejlighed/så många tillfällen til at foretage, spurgte jeg ham om hvilke Mennesker han selv mente havde de største Forudsætninger for at forstaa ham, og han svarede mig da omtrent/genast ordret/bokstavligen: "De som i Øjeblikket befinder sig i Moders Liv."

Posted By Marja läs mer

Sidor

Subscribe to RSS - Blogg för Marja

Prenumerera på nyheter via RSS

Om du vill prenumerera på senast gjorda uppdateringar kan du klicka på denna ikon

 längst ner på någon av nedanstående sidor. Du skapar då en prenumeration på respektive ämne i portalen.

Blogg   Alla artiklar   Video   Bandföredrag   Vegetariskt   Hälsa & skönhet   Exempel från Outlook hur det fungerar >>