Blogg för Anders

Senaste nytt om rättsprocessen - En liten solskenshistoria

nov
04

Här kommer lite senaste nytt om rättsprocessen mellan Martinus Institut och Fyrklövern. Första mötet mellan de bådas advokater och en lagman kommer att ske 2014-01-09 i Köpenhamns Byrett.

Vi har översatt brevet från Kurt Christiansen "Historien om kaffebord med æblekage hos Ruth i Klint" och längst ned finns även originalet på danska:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanløse 28/10 2013

Hej vänner

Posted By Anders läs mer

Ny ljudupptagning med Ingrid Okkels utlagd

sep
23

Nu finns ännu en ny ljudupptagning med Ingrid Okkels sammanfattad här: Ingrid Okkels berättar om sina upplevelser av Martinus. Längst ner efter sammanfattningen kan man även lyssna på den.

Den är inspelat 1997 och är i formen av en intervju, där Ingrid berättar om sina möten med Martinus och deras samtal m.m.

/Anders

 

Posted By Anders läs mer

Nytt föredrag av Ingrid Okkels

sep
11

Nu finns ett nytt föredrag av Ingrid Okkels sammanfattat här: Ingrid Okkels - Kärnfamiljens upphörande. Längst ner efter sammanfattningen kan man även lyssna på det.

Det är inspelat 1985 i Hjørring. Under frågestunden kommer det upp en fråga om hur rörelsen är organiserad, som i högsta grad har relevans även i skrivande stund: 

Posted By Anders läs mer

Om Mitar Tarabic och ändringar i Martinus verk

jun
03

I senaste DNV s.50 kan man läsa följande:

”Blandt folk i en lille nation i nord vil der vise sig en mand, der vil lære menneskene om alkærlighed og medfølelse, men der vil være Judas’er og hyklere om- kring ham, der vil modarbejde hans budskaber. Disse hyklere vil ikke forstå, hvad der er virkelig menne- skelig barmhjertighed. Men de ord, han skrev og talte, vil blive bevarede, og folk vil efterhånden indse, hvor selvbedragne de var.” 

Posted By Anders läs mer

Fakta om saken i Saken

jun
02

Nedan följer viktiga tidpunkter i händelseförloppet kring ändringarna i Martinus verk, i konologisk ordning.

Utgivet i Den Ny Verdensimpuls 3 juni 2013.

1992

Rådet beslutar enhälligt att översätta Martinus verk till nydanska.

1998

Søren Ingemann, som är språkutbildad och filolog, blir klar över beslutet. Han gör folk på MI uppmärksammade på vilket lutande plan man har gett sig in på vid en sådan utgivning.

Posted By Anders läs mer

Vad är rådet för MI redskap för – mörker eller ljus?

maj
11

Vi har precis fått rådets svar på vår fråga kring publicering av privata bandupptagningar av Martinus på vår website, och föga förvånande är deras svar; ”Martinus Institut giver ikke nogen tilladelse til at offentliggøre foredrag af Martinus, hverken på hjemmesider eller på andre måder.”[1] Frågan är dock om det skulle hålla i en juridisk prövning?

Posted By Anders läs mer

Reflexioner kring boken "Bibelkoden – rädda världen"

apr
08

Bibelkoden – rädda världen
av Michael Drosnin
(Originaltitel: "The Bible Code - Saving the world")

Posted By Anders läs mer

Tankar kring boken "Den längst levande avguden"

jan
29

I boken "Den längst levande avguden" talar Martinus om att "tillbedja sig själv". Han gör upp med den kristna religionens gudsuppfattning, som kokar ner till att Gud är en vred sadist som kräver att ett oskyldigt väsen (Jesus) ska bli straffad för något som de skyldiga har gjort (människorna), vilka till på köpet därmed får inträde i himmelriket. Ganska svårt att få in den kärleksfulle Fadern i detta.

Posted By Anders läs mer
Posted By Anders läs mer

Tankar kring boken "Et glimt fra verdensgenløsningen" - del 2

jan
08

"Getsemane trädgård", denna plats på ett berg lite utanför Jerusalem, där det växte olivträd. – Getsemane betyder faktiskt just "oljepress" – där Jesus enligt bibeln blev förrådd av Judas.

Posted By Anders läs mer

Sidor

Subscribe to RSS - Blogg för Anders

Prenumerera på nyheter via RSS

Om du vill prenumerera på senast gjorda uppdateringar kan du klicka på denna ikon

 längst ner på någon av nedanstående sidor. Du skapar då en prenumeration på respektive ämne i portalen.

Blogg   Alla artiklar   Video   Bandföredrag   Vegetariskt   Hälsa & skönhet   Exempel från Outlook hur det fungerar >>