Re: Tillägg 2: Den mest verkningsfulla form av yoga som finns

"Vägen till det eviga ljuset går genom kärleken till dem vi inte tycker om. Vi kan lätt hålla av dem som håller av oss, men dem som inte tycker om oss skall vi också hålla av. Därigenom upphör mörkret i världen, därigenom utrotar vi allt det onda.
[…]
Människorna är mycket flitiga, de gör många övningar för att uppnå kosmiskt i medvetande, men detta kan inte föra dem till kosmiskt medvetande. Det slutliga är så enkelt, det är nämligen att förlåta sin nästa. Det är den högsta och den mest verkningsfulla form av yoga som finns. Det för verkligen något med sig. Ni kan inte arbeta särskilt länge med det tillståndet utan att märka hur folk börjar älska er. Man skall få människor att älska en, att hålla av en. Det har jag gjort genom att jag alltid har hållit av människor, även innan jag fick detta andliga medvetande."

Från Martinus artikel "Kristi återkomst — Hjälparens ankomst" K 8/94 (min fetstil)


Inlägg ändrat: 2008-10-01 09:59:51

Inlägg flyttat från: http://silverfall.se/frid/tredje-testamentet-blogg.php?msgID=192

Prenumerera på nyheter via RSS

Om du vill prenumerera på senast gjorda uppdateringar kan du klicka på denna ikon

 längst ner på någon av nedanstående sidor. Du skapar då en prenumeration på respektive ämne i portalen.

Blogg   Alla artiklar   Video   Bandföredrag   Vegetariskt   Hälsa & skönhet   Exempel från Outlook hur det fungerar >>