Om yttrandefrihet


"Respekt för ordet är ett första krav i den disciplin igenom vilken en människa kan fostras till mognad — intellektuellt, emotionellt och moraliskt.
Respekt för ordet — deras bruk med strängaste omsorg och i omutlig inre sanningskärlek — är också för samhället och släktet ett villkor för växt.

Att missbruka ordet är att visa förakt för människan. Det underminerar broarna och förgiftar källorna…"

Dag Hammarskjöld
Vägmärken

Inlägg flyttat från: http://silverfall.se/frid/tredje-testamentet-blogg.php?msgID=148

Prenumerera på nyheter via RSS

Om du vill prenumerera på senast gjorda uppdateringar kan du klicka på denna ikon

 längst ner på någon av nedanstående sidor. Du skapar då en prenumeration på respektive ämne i portalen.

Blogg   Alla artiklar   Video   Bandföredrag   Vegetariskt   Hälsa & skönhet   Exempel från Outlook hur det fungerar >>