Om att vara god...

Martinus sa till Gerner Larsson, att: "Det finns en sak, som man alltid måste vara på det klara med, och det är att det är alldeles omöjligt att vara god mot andra, såframt man inte är god mot sig själv".


Det tror jag på!
Marja

Inlägg flyttat från: http://silverfall.se/frid/tredje-testamentet-blogg.php?msgID=124

Prenumerera på nyheter via RSS

Om du vill prenumerera på senast gjorda uppdateringar kan du klicka på denna ikon

 längst ner på någon av nedanstående sidor. Du skapar då en prenumeration på respektive ämne i portalen.

Blogg   Alla artiklar   Video   Bandföredrag   Vegetariskt   Hälsa & skönhet   Exempel från Outlook hur det fungerar >>