Kännetecken för den balanserade människan

Här är en del av kännetecknen för den balanserade människan som börjar få sina båda poler, den feminina och den maskulina, i balans inom sig:

Jämviktsväsen är:

* Fria från behov att vilja briljera
* Är stillsamma, sympatiska och förstående mot allt och alla
* Önskar inte makt och berömmelse
* Vill leva okända och obemärkta och träder endast fram offentligt vid tillfällen då – inte äregirighet – utan pliktkänsla kallar dem
* Känner avsky för att dräpa, såra eller skada någon överhuvudtaget
* Har lätt för att bli vegetarianer
* Nyttjar inte tobak, alkohol eller droger

Balanserade människor mottar den eviga visdomen med ödmjukhet(1), tacksamhet och kärlek. De hör, ser och bevarar ordet i sina 

-n.

(1)Ödmjukhet innebär, enligt Livets Bog:

* Insikt om ens egen underlägsenhet
* Naturlig och frivillig "vördnad" beundran för en verklig överlägsenhet (visdom) likgiltigt hos vem den kommer till uttryck.
* Den enda inställning som skyddar från att falla för en "konstlad" överlägsenhet eller inbillad upphöjdhet.
* Ödmjukheten avlägsnar tröskelns väktare och öppnar invigningens portar.

Marja

© 2011 Marja Silverfall All Rights Reserved

Inlägg flyttat från: http://silverfall.se/frid/tredje-testamentet-blogg.php?msgID=305

Prenumerera på nyheter via RSS

Om du vill prenumerera på senast gjorda uppdateringar kan du klicka på denna ikon

 längst ner på någon av nedanstående sidor. Du skapar då en prenumeration på respektive ämne i portalen.

Blogg   Alla artiklar   Video   Bandföredrag   Vegetariskt   Hälsa & skönhet   Exempel från Outlook hur det fungerar >>