Forumet stängt på obestämd tid

Vi har beslutat att stänga forumet på obestämd tid.
54 personer hade registrerat sig, men ingen skrev något. Och det säger ju sig självt att ett samtalsforum fungerar inte om alla bara loggar in och läser och ingen skriver något.
Vår uppfattning är att det just nu inte föreligger något nämnvärt intresse - på något forum - att seriöst samtala om innehållet i Livets Bog, Tredje Testamentet. Ej heller om "livets direkta tal".
Men tack i alla fall för visat intresse 

!

Med vänlig hälsning
Anders/Webmaster

Inlägg ändrat: 2007-02-07 12:40:26

Inlägg flyttat från: http://silverfall.se/frid/tredje-testamentet-blogg.php?msgID=82

Prenumerera på nyheter via RSS

Om du vill prenumerera på senast gjorda uppdateringar kan du klicka på denna ikon

 längst ner på någon av nedanstående sidor. Du skapar då en prenumeration på respektive ämne i portalen.

Blogg   Alla artiklar   Video   Bandföredrag   Vegetariskt   Hälsa & skönhet   Exempel från Outlook hur det fungerar >>